Baccarat

Roulette må vara casinots kung, men baccarat är det som kungligheter och verkliga storspelare föredrar att spela. Och så har det varit sedan åtminstone 1400-talet, även om modern baccarat har utvecklats mycket sedan dess. Baccarat är ett av de mer okända casinospelen, som många inte riktigt vet hur det fungerar. Trots det finns det representerat på i princip alla casinon. Skälet är att de få som spelar baccarat ofta gör det för extremt höga summor. Detta motiverar casinon att hålla sig med baccaratbord, även om baccaratspelarna är en mycket liten minoritet, åtminstone i väst. I öst är baccarat betydligt mer populärt, även bland ”vanliga” spelare.

Ett skäl till att baccarat inte är lika populärt som till exempel slots, blackjack och roulette är att reglerna vid en första anblick kan verka ogenomträngliga. Det ligger också en viss sanning i att de är onödigt komplicerade, men i grund och botten är baccarat ett mycket enkelt spel – betydligt enklare än blackjack, till exempel, som ju är mycket populärt.

I baccarat tilldelas spelaren (punto) och dealern (banco) till att börja med två kort. 2-9 är värda vad som står på dem, 10-kung är värda noll, och ess är värda ett. Man lägger sedan ihop korten, och använder sig av den sista siffran: 3 och 8 är till exempel värda ett. Men det komplicerade kommer när man ska beräkna om fler kort ska dras. Om ingendera har 8 eller 9 så drar punto ett nytt kort om han har 0-5, annars stannar hon. Banco drar ett nytt kort om:

  • Punto har 2-3 och banco 0-4
  • Punto har 4-5 och banco 0-5
  • Punto har 6-7 och banco 0-6
  • Punto har 8 och banco 0-2
  • Punto har 1, 9 eller 10 och banco 0-3

Detta behöver man dock inte memorera, då dealern sköter det rent matematiska. Men som synes är det en hel del att komma ihåg. Den som vinner är då den som har högst hand.